כישורי שפה תרבות וחברה

רמת כישורי השת"ח שלך (שפה, תרבות חברה) משחקת תפקיד מכריע בכל עבודה או פרויקט בתחום הבינלאומי. 

תכליתם של הכישורים הללו הם בניית יכולת תקשורת גבוהה ומודעות חברתית-תרבותית מפותחת, המאפשרת לא רק שיחה תכליתית, אלא בניית קשרי חברות אמון והערכה, באמצעות הבנת עולמו של הצד הפוטנציאלי או השותף לעסקה.

לפרטים והרשמה:

קורן שרותי אחזקה ומסחר (ע.מ). הכרמל 34 חשמונאים. 7312700. טלפון: 055-6684963
.

info@itamar-il.com